Grażyna Alves Świątkowska
Tłumacz przysięgły języka portugalskiego
Tradutora juramentada de português
tel kom./tmóv.: +48 693 054 592
email: tlumaczenia@alves.pl

tłumaczenia ustne

tłumaczenia pisemne